• KANAL BERITA

Generasi Milenial Jadi Magnet dalam Pemilu

Tak berlebihan kiranya menyebut generasi milenial akan menjadi penentu siapa pemimpin masa depan dan ke mana arah bangsa. Jumlah generasi yang kini berusia 17-35 tahun itu cukup signikan dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan oleh KPU sesuai DPT Hasil Perbaikan 2. Dari sekitar 193 juta pemilih, sebanyak 70-80 juta atau kurang lebih 40 persen adalah generasi milenial.

PemilihanPresidendanWakilPresiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD akanberlangsungsebentarlagi. Dalamkurunwaktu yang sangat lama, pemilutahuninimenjadiperhatian public, dimanapartisipan paling banyakadalahgenerasimileniallantaranjumahnyadiatas rata-rata dansebagianbesarmerupakanpemilihpemula. Foto Istimewa

 


(Setiawan Hendra Kelana/CN47/SM Network)