KOPI MURIA

Mbalik Nijar

Dening Alman ED

EMBOH sing ngongkon sapa nek bengi neng warung angkringane Giyanto Mataram, ngisor ringin pojok lorwetan Alun-alun Simpanglima Pati, cah mahasiswa Usro Ujrus wis gelem padonan alon kari bintang tamu dagelan Markonyik. Mbok menawa hae sing ngongkon kok pengacara ngisor ringin, sing biasa diceluk Bos, Agung Widodo.

Ndelok sikap cah iku dirasakna kok malik-grermpyang mula dagelan kuwi padonane ya odhak patia mbulet, malah mberah sing diudhal critane wektu ndeke ijeh cilik.

Mula takokane karo cah ujrus kuwi ya padha hae ngelingna awake dhewe, nek ndek cilik dolanan karo kanca-kancane sing disenengi iku dolanan jirak. Sing dienggo dolanan jirak kuwi, isa hae karet gelang sing dibundheli lan kudu ana sing gelem dadi bandare.

Lha dadi bandar ngono paitane kudu nduwe karet gelang mberah, merga bundelan karet sing dienggo dolanan jirak carane kudu diuncalna yang sing diarani nijar neng nggone kotakan sing digaris-garis. Lha garis kotak-kotak kuwi cukup digae neng lemah, terus angger kotak ditulisi karo angka-angka siji ngantek sepuluh.

Terus bundelan karet gelang mau diuncalna utawa dinijarna, nek isa mlebu pas neng kotakan sing ana angka-angkane mau kok neng angka siji entuk bayaran karet gelang lima. Namek ya kosok balen, nek bundelan karet mau tibane neng njaba garis ya disirik sing mbandari.

Lha sing beja ya nek bundelan karet mau tibane persis neng njero kotak sing ditulisi angka sepuluh, entuke mesti 50 karet gelang, lan ambeka dolanan jirak ngono lah nek odhak titis sing dha dolanan ya odhak isa menang. Terus ana meneh dolanan jirak woh kemiri, sing dinijarna neng nggone gowokan nganggo cara urut.

Sapa hae sing nijarna emboh nomor urut siji apa ngantek lima kok isa nglebokna salah siji kemiri mau neng gowokan, mula woh kemiri liyane terus disirik, merga wong papat liyane dianggep kalah. ”Dolanan bocah cilik model ngono kuwi Sro, sakiki wis odhak ana malah kepara wis ilang,”ngono padonane dagelan Markonyik karo Usro Ujrus. Malah terus ditutugna ngene, sakiki cara ngono kuwi malah dienggo dolanan neng nggone politik republik dhewe.

Takokane cah ujrus kuwi, ”Politik sing endi Pak Dagelan? Sakngerti kok odhak ana politik model ngono kuwi.” Saurane dagelan Markonyik, ”Ya kowe hae sing odhak tanggap, ben kowe ya wis seneng terjun neng partai politik namek entukem maca situasi iku odhak tanggap lan odhak peka.” Genten Usro Ujrus nyauri ngene, ”Ngono iku sing njlentrehna ya kudu Pak Dagelan aaa...aaa, mergane iki mengko sedelok engkas ana pilehan serentak pilehan bupati lan gubernur.

Terus tahun ngarep ana pilehan sing ya bareng-bareng, yaiku pilehan presiden, pilehan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lan pilehan anggota legislatif awit saka pusat ngantek daerah, provinsi lan kabupaten/kota.” Saurane dagelan Markonyik, ”Lho apa kowe hurung ndungu Sro? Lha wong sing kenthuk-kenthuk neng DPR pusat hae wis pating cruwet koyok manyar sewu ngo kok kowe malah hurung ndungu.

Biasane kowe dhak ndungu lan ngertinan aaa..., wong bosem ya anggota DPR pusat.” Ndungu padonan upyek ngono kuwu, pengacara Agung Widodo sing awit ndek mau sibuk karo hp-ne terus nyaut, ”Wis ga Pak Konyik, bocah iki lagek telmi. Padokna hae sing cetha lan gamblang.” Lha bakul toplek Yanto Topi sing awit mau melok ndungokna, ya njaluk dagelan kuwi kon padon sing cetha.

Mula saurane, ”Hallaaaa....aah, hallaaaa...aah, bolak-balik kok ya ijeh luweh jlentreh sing tuwa ngene iki leh. Neng nduwuran kana, padonane para wakil rakyat iku wis mblegedheg, nek pilehan bupati/walikota apa gubernur kejaba presiden ape dibalekna meneh koyok ndek mbengen, koyok sakhurunge Tahun 2006.”

Gampangan

”Maksude? Sing mileh para penggedhe kuwi wis odhak rakyat meneh, apa sing mbok karepna bener ngono Pak Dagelan.” Saurane dagelan Markonyik, malah melok padha karo saurane Usro Ujrus nek ditakoki pengacara Agung Widodo, ”Siiia...aaap, Bos.” Tutuge padonane pengacara kuwi genten takok karo cah mahasiswa Usro Ujrus, ”Lha kowe sing wis melok dadi wong politik piye, Jrus.

Maksudku, piye pendapatem, wong rakyat mileh lengsung calon bupati/walikota, apa gubernur lan presiden iku dhak ancen lagek ndek Tahun 2006, lha kok ape diowah-owah meneh.” Terus tutuge padonane pengacara kuwi, ”Wis emboh kono sakbutohe wekil-wakelim sing neng Senayan kana. Aku ngono wong odhak seneng urusan sing ngono-ngono kuwi, ya wis ben sakkarepe.” Emboh merga wong sing diceluk Bos kuwi muni ngono, mula Usro Ujrus saurane ya padha hae.

”Iki piye leh, politikus muda karo pengacara padonane kok malah nlokro, ngendhonngendhoni semangat berdemokrasi. ”Kowe ya melok ngono9 pisan, Yan?” Bakul toplek Yanto Topi sing ditakoki paling mburi nyauri ngene, ”Nek kula wong namung rakyat sak kelas bakul toplek mawon, nggih mpun ben sakkarepe wongwong niku.” Dagelan Markonyik, ndungu padonane wong telu kok padha, ”Wallaaa....aah, repot iki.

Repot, nek bupati/wali kota apa gubernur sing wis dipileh langsung kok dibalekna meneh dipeleh wongwong DPR, iku dhak padha karo dolanane cah cilik-cilik zamanku mbengen, mbalik nijar,” Cah mahasiswa Usro Ujrus saurane malah ngene, ”Lho Pak Dagelan, ngono iku malah sing gampang, gampang sing mileh, lan ya gampang sing mileh entuke panen. Timbang ngango politik elektoral, calone malah ngentekna r4agat mberah, merga sing kudul ngombyongi pendukunge nganggo dhuwik, sing odhak nduwe partai kudu ragat nggo gono-gini sak mahare, dhak luweh apik ngono aa...aa, Pak Dagelan.”

Dagelan Markonyik entuke nyauri padonane Usro Ujrus, ”Gampang....ya gampang, namek nek mbalik nijar meneh tetep tak arani koyok cah cilik dolanan jirak, lan ya malah gampangan.” Namek neng njero atine wong iku cara ngono kuwi diakoni, ben sithiklah ijeh ana apike merga rakyat sing mileh calon penguwasa iku odhak mblegedheg padonane karo nek neng Pati muni-muni, ola huwik ola obos.

Sing apik liyane meneh, calon-calon odhak kemberahen entuke ngentekna duwik ben mengko nek dadi odhak dha korupsi, dienggo mbalekna paitane sing ngantek miliaran. Namek sing eleke, lha womng mileh pimpinan hae wis diwenehi ajang nganggo cqara langsung kok malah angel, harene ben demokratis.

Lha nek wis ngono, dirasak-rasakna rakyat neng rupublike dhewe iki gampang nek padon. Merga ngono kuwi ya dicontoni elit politike, sing sakbenere ngono ancen odhak karep nata negara ben dadi apik dienggo rakyate, namek nek padon angger njeplak lan angger mangap.

Lagek urusan partai hae wis dibedakna, ana sing partaine Gusti Allah terus sing liyane partai setan. Bareng tutug kono entuke ndeloki, dagelan Markonyik, wong sing gaweyane ndagel karo kandan-kandan apik, merga sing jengene tontonan iku ya kudu isa dadi tuntunan, rasa atine dadi kesendal.

Tutuge, dagelan kuwi terus meneng delegdeleg karo mbatin, negera republike dhewe iki ape didadekna apa. Kok angger wong sing dha dadi ngarep padonane karo lakune kok odhak padha., terus dagelan kuwi ya padon alon dhewe, ”Apa ancen ape bubar tenan ketoke.” Lha padon ngono kuwi ya dijawab dhewe, ”Odhak isa.

Sapa hae sing ape maeka republike dhewe iki, mesti entuk bendhune Gusti Allah.” Sepisan meneh dagelan kuwi padon dhewe, ”Odhak isa...., apa meneh kok mileh penguwasa hae kudu mbalik nijar koyok dolane cah cilik.” (43)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar