JAGASATRU

Wis Tau

Cathetan Prayitno

LALI? Ijeh eling karo ketua RT lor Alun-alun Simpang Tujuh, sing sak dawane 10 taun lan hurung ana setaun kepungkur, senengane masang gambar photo ndhok ndalan-ndalan? Ijeh ae ajek prejengane cah iku, muk isa diarani malih rupa. Merga gambar photone wis orak ana batikane ukara punggawa negara.

Pada karo liya-liyane, sing dha karep dadi punggawa ndhok DPRD utawa DPR RI. Muk sing mbedakna, merga cah iku karep linggeh kursi ndhok gedhong wakil rakyat pusat Negara Nuswantara, gambar photone odhak muk dicenthelna ndhok ndalan-ndalan sak ubengane Negara Kudus. Uga ana ndhok Negara Jepara lan Demak.

Bedane uga, merga orak isa nggentho dit-e negara neh, gambar photone sekiye luweh cilik-cilik. Orak kaya sengen, sithik-sithik ana gambare sing dicenthelna ngantek njegragah sak ambane dalan. Ndadekna mata sepet. Sing ndadekna rodhok eram kanggone kawula mberah, kenapa ya cah sing ijeh nyandang pangkat benggolane punggawa salah sijine partai ndhok Negara Kudus, kok nomer calonane asor? Iku hurung ketung genep 10 taun dadi ketua RT lor Alun-alun.

Apa merga ana sebabmusabab sing orak enteng, orak ana wong sing ndungu? ”Halah, lapo, tah nang? Bocah dapurane ngono ae mbok gunem. Mbok jarno ae, leh, suwe-suwe pukik karepe dewe. Eling, wong jaya iku orak sak lawase. Ana wayahe. Ben ditutuk-tukukna olehe kemaki, kemlinthi, kementhus. Wong mberah, leh, ijeh dha katam ping sewu likur? Wis tau!íí celuluk Yu Yem, ngilokna ponakane Suplo.

Adine wedhok Wak Paing iku, sajak ndenger ae nek Suplo lagek ngilo dluwang sing majang gambar photo wong-wong sing dha melu calonan DPRD lan DPR RI. Suplo, Yu Yem, lan Wak Paing, mbengi-bengi sing atis merga kawit awan udan ricikricik, lagek dha njedhodot ndhok jagasatru omah Joglo Penchu. Omah tangga teparone wis peteng njumpret, bedha karo omah sing njegele dewe ndhok Dukuh Sodong iku.

Wak Paing ngantek nyekakak, ngrungokna omangane Yu Yem. Suarane tipi sing lagek mara-warakna babakan kampanye calon presiden ngantek kaya dadi bisu, merga luweh banter ngguyune dulure lanang iku. ëíArane kowe iku wit gedhang woh pakel. Lha kok orak? Wong Suplo mbok kon ngebohna, namik kowe dewe srikutan tukkem ngelingna. Mbok jarno ae, wong ponakanem ya wis daplok!íí padone Wak Paing.

Miturut Wak Paing, mbok-a nomer calonane klebu nomer sing asor, aja dipungkesi nek cah siji iku orak karep entuk kursi ndhok gedhong wakil rakyat sing ana ndhok Senayan kana kae. ëíKanggoku orak angel-angel tukke nintingi. Nepsune ijeh ae gedhe, teka ujud nyatane ijeh ae nyenthelna gambar photo mberah. Pelaturane sekiye odhak mligi nomer urut, ra? Sing utama lan didisikna kuwi sing entuk suwara mberah dewe, ngono lho!íí Wak Paing nyethakna.

Ndungokna omongane paklike, Suplo emoh luweh asor. Nyegaglak ngguyune, luweh banter teka ngguyune Wak Paing sak hurunge. ëíOrak ana klerune, lik. Urus-urusane dewe cah iku. Odhak ana paedhae babarblas kanggone awake dewe lan wong mberah umume. Wong sejatine cah iku orak tau babarblas mikir wong liyan,íí semaure Suplo. Hare Suplo, teka calonan sing coblosane dianakna ndek Rebo ingi, sejatine cah iku dadi kemenungsan karepe dewe.

ëíIku ae kanggone wong sing titi, sing isa ndeloki. Ndelalahe ndilalah, sejatine cah iku sing dipikir ancen muk wetenge dewe, kemenungsan teka gambar photo salah sijine benggolan wong sing ngombyongi tuke nyalon. Teka gambar photo iku, orak isa mukir,íí ucape Suplo. ëíMula bukane piye, nang,íí takoke Wak Paing. Ponakane Wak Paing lan Yu Yem iku njlentrehna, benggolane pangombyong tuke calonan sing uga dadi salah sijine punggawa sing ngresaya makom salah sijine Walisanga iku, ngacungna driji wektu photo karo bojone calon wakil presiden.

Mangka cacahe driji sing diacungna wektu photo iku, cetha wela-wela orak tandane calon presiden sing disengkuyung karo partaine cah iku. Odhak muk gambar photo, benggolane pangombyonge cah iku uga kecathet dadi pengarepe pangombyong calon presiden sing disengkuyung partai liya. ëíNek wis ana ujud nyata buktine ngono iku, apa cah iku isa diarani nyengkuyung calon presidene? Halah, dhobol kura!íí unine Suplo nandes.Suplo wis katam ping sewu likur. Wis tau. (63)


Berita Terkait
Baca Juga
Tirto.ID
Loading...
Komentar