Cablaka

Padha Wawuhan Maning

Anggitane Kang Sigit Oediarto

Coblosan kanggo milih presiden/wakil presiden kambi milih wakil rakyat (legislatif) nembe bae kelakon. Syukur alhamdulillah, sejrone coblosan sing keleksanan dina Rebo (17/4) anding wingi, nang tlatah Banyumas ora ana kedadean sing marekna reang.

Coblosan kelakon aman, tertib lan lancar. Bar warga masyarakat padha nyoblos, pancen esih ana urut-urutane maning. Kasil coblosan nang unggal TPS, wis dietung bithinge. Ning etungan kuwe mau diterusna maring PPS banjutan PPK, KPU Kabupaten, Provinsi butul KPU Pusat. Dadi siki sing aran pekolehan bithinge calon presiden/wapres, caleg utawa partai politik esih dietung.

Sapa sing bakal olih kursi nang legislatif, esih kudu nunggu kabeh rampung dietung dening KPU. Pancen nang sing aran coblosan, kanggo ngira-ira, pirang-pirang lembaga sing bisa nganakna etungan cepet (quick count).

Etungan cepet kuwe mau mesthine nganggo dasar ilmu pengetahuan sing mumpuni. Dadi ora sembarang wong utawa lembaga gawe etungan cepet. Nang sejrone coblosan, lembaga sing olih nggawe etungan cepet kudu lembaga sing kedaptar nang KPU.

Nggawe etungan cepet ana ngelmune, dadi ora asal-asalan. Kaya wingi sewise coblosan, ana lembaga sing nggawe etungan cepet. Kasil etungan cepete uga wis disiaraken. Ning sing aran kasil etungan cepet kuwe mau ora kena kanggo dasar utawa pathokan nentokna sapa sing menang utawa sapa sing kepilih.

Biasane kasil etungan cepet kuwe mau mung kanggo ira-ira thok. Mulane etungan cepet kuwe mau ora prelu ditanggepi nganggo sikap sing marekna nggawe kesuh. Kabeh kudu sabar, aja ngasi nggawe tumindak ora becik sing nglanggar aturan hukum. Siki inyong rika padha ora usah melu kemrungsung. Sewise nyoblos gari pasrah karo ndonga muga-muga jagone sing dicoblos bisa menang.

Dadi ora usah melu reang, mergane wis ana tata urutane. Mengko tanggal 22 Mei sapa sing keplih bakal diumumna dening KPU. Siki sing penting, sewise pirang-pirang wulan lawase nang sejrone kampanye mbelani jagone direwangi ece-ecean, padha ngalak-ngalakna, ngasi antarane batir, tangga teparo malah sedulur padha tukaran, magreh padha wawuhan maning.

Aja ngasi merga beda pilihan nang sejrone coblosan banjutan nggawe pedhot kekancan, pedhot seduluran. Sewise coblosan, magreh siki padha diraketaken maning kekancan sing maune renggang. Jaga persatuan lan kesatuan. (*)


Baca Juga
Komentar