image
18 Februari 2018 | Bincang-bincang

Gayeng Semarang

Manunggaling Kawula-Gusti

  • Oleh Abu Su’ud

ASSALAMU’ALAIKUMWarahmatullahi Wabarakatuh. Suatu hari menjelang malam, seorang guru kebatinan bernama Udalaka dari aliran Upanishad memanggil anaknya agar membawa satu basi air dan segumpal garam.

Dia lalu memasukkan garam itu ke dalam air di basi. Keesokan hari, Udalaka memanggil anaknya kembali. Dia menyuruh anaknya mengambil gumpalan garam dari basi. Ternyata anak itu tak bisa. Kemudian dia menyuruh sang anak mencecap air dalam basi dari bagian mana pun, baik dari permukaan, tengah, maupun bagian dalam. Semua berasa asin.

Gumpalan garam lebur di dalam air. Semua air berasa asin. ”Ke mana gerangan garam itu wahai, Anakku?” tanya Udalaka. Udalaka menjawab sendiri pertanyaan itu.

Dia menyatakan garam sudah larut dan yang tersisa adalah air asin. Garam ibarat jiwa dalam diri setiap manusia, yang lebur dalam air. Begitulah amsal hakikat atman yang larut dalam brahman setiap orang. Wujud garam tak ada lagi, tetapi hakikat garam tetap ada, menyatu dalam air di dalam basi. Demikian pula hakikat atman yang larut ke dalam brahman. Kemudian berkatalah Udalaka kepada sang anak, ”Ketahuilah, kenyataan itu ada di sini, di dalam dirimu, meski engkau tidak melihatnya. Ketahuilah, atom yang merupakan wujud jagat raya (universe) itu adalah kenyataan dan kebenaran. Itulah jiwa perorangan. Itulah jiwa besar. Itulah engkau atau Tat Twam Asi.” Dalam filsafat Jawa, itulah sangkan paraning dumadi, asal-usul hakikat Tuhan dan diri setiap manusia.

Kita jumpai pengertian mengenai manunggaling kawula (perorangan) dan Gusti pencipta hakikat alam ini. Sampai sekarang, terus terang saya belum tahu mengenai semboyan Tat Twam Asi yang menjadi simbol kerja dari Kementerian Sosial itu.

***

TAMPAKNYAjauh di dalam lubuk hati manusia atau alam pikir manusia sejagat raya, termasuk mengenai leburnya kawula lan Gusti, termaktub dalam pengertian Tat Twam Asi. Jika pengertian Tat Twam Asi terdapat di anak benua di Asia Selatan, pada saat berbeda dan di tempat berjauhan, di wilayah Timur Tengah abad pertengahan Masehi ada pula gejala alam pikiran yang sama.

Seorang pemikir salah satu aliran teologi Islam bernama Al-Hallaj merasakan sudah manunggal bersama Allah Tuhan Esa, yang juga dikenal dalam istilah Al-Haqq atau Sang Pemilik Kebenaran. Menurut pikiran dia, ana atau aku adalah Al-Haqq. Ketika ditanya di mana Al-Haqq, dia menyatakan ada dalam dirinya. Ketika ditanya siapa aku, dia jawab aku adalah Al-Haqq. Tampaknya pikiran Al- Hallaj tentang Ana Al-Haqq sudah pula dirasakan seorang pemikir teologi Islam di tanah Jawa pada zaman kejayaan Walisanga. Dialah Syekh Siti Jenar dari Demak. Pola pikir Syekh Siti Jenar sangat melawan arus besar (mainstream) pola pikir agama Islam. Mengapa begitu?

Tak lain karena Syekh Siti Jenar telah menyatu atau melebur menjadi satu. Ketika ditanya di mana sekarang Syekh Siti Jenar, dia menjawab, ”Sekarang Syekh Siti Jenar tidak ada karena yang ada hanyalah Gusti Allah SWT.” Ketika ditanya di mana sekarang Gusti Allah, dia menjawab. ”Gusti Allah sekarang tidak ada. Sekarang yang ada hanyalah Syekh Siti Jenar.” Mengapa begitu?

Tidak lain karena Syekh Siti Jenar sebagai kawula telah manunggal dengan Gusti Allah. Itulah pikiran Syekh Siti Jenar mengenai hakikat pengesaan atau tauhid yang sebenar-benarnya.

Para wali menganggap Syekh Siti Jenar telah mengajarkan teologi Islam yang membahayakan umat. Para wali pun menghukum Syekh Siti Jenar; dibakar dalam api unggun seperti dialami Al-Hallaj. Secara normatif dan harfiah, soal manunggaling kawula-Gusti terdapat dalam konsep atau ajaran mengenai innalillahi wa innailaihi rajiun yang berarti semua manusia berasal dari Tuhan Allah dan akan kembali ke haribaan atau sudah kembali ke hadirat Allah. Samakah itu kira-kira dengan konsep dalam ajaran Kristen bahwa semua orang bakal kembali pulang ke Rumah Bapa di Surga? Jawabnya, ya wallahu’alam.

Sebelum mendapat kepastian mengenai hakikat kebenaran manunggaling kawula- Gusti, kita hadapi saja kenyataan, yakni kehadiran tahun baru Imlek yang dirayakan sebagian umat manusia yang mendambakan segera kedatangan musim hujan untuk mendapat kesuburan tanah pertanian. Semboyan kita adalah Gong Xi Fa Cai atau Sinchia. Jika tanah subur, hujan jatuh teratur, hasil pertanian berlimpah. Kita bersyukur. Juga kepada Tuhan, kita bersyukur. Jangan sampai ada air hujan yang mengucur menimbulkan bencana tanah longsor. Sudah ya? Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.(44)