image

foto ilustrasi - istimewa

14 September 2017 | 23:36 WIB | Sastra

Gurit

Aja Kaya Mangkono

Aja Kaya Mangkono
oleh:Didiek Soepardi MS

cah ayu …
saka ngendi dunungmu
ing endi bapa biyungmu
mangkono uga sanak kadangmu
dene sliramu nganti mapanake raga,
ana ing ratan
urip pancen ora gampang
kudu ngambah dalan kang mundhuk mendhukul
menggak-menggok
munggah mudhun
samono uga
kala-kala midak beling
lan krikil
ananging ya ora kudu kaya ngono kuwi

urip pancen angel
mbutuhake pangupaya lan pambudidaya
sarta andedonga
cikben ing wekasane
berkahing Pangeran
sumrambah ing uripmu

nanging aja kaya mangkono……


21 Juni 2012

(Red /SMNetwork /CN40 )