image

foto ilustrasi - istimewa

12 September 2017 | 22:45 WIB | Sastra

Asmarada

Asmaradana
Oleh:Indri Yuswandari 

 

Ing  pucuking  mega  wengi

Wengi  kang  ngiris  pangrasa

Senajan  nyobi  tan  sareh

Ning  raos  karasa  ewa

Nyobi  tansah  ngedhem  manah

Ora  cidra  pangrasamu

Lamun  susah  marga  pisah

 

Purnama  mangklung  ing  ratri

Sumilir  bayu  tan  rasa

Ora  ana  pepinginan

Lir  pindha  gesang  minulya

Kang  dahat  sun  tresnani

Ngumbara  puja  suwarga

Atma  lembah  tansah  endah

 

Yen  sira  rena  ing  rasa

Lumebeta  ruh  kang  edi

Sampun  kaentas  ing  raos

Ngelih  ajrih  lan  rubeda

Pangimpimu  mujud  mulya

Mukti  gesang  sukma  luhung

Berkah  gusti  puja  puji

22.40
11.09.2017

(Red /SMNetwork /CN40 )