image

foto ilustrasi - istimewa

18 September 2017 | 07:57 WIB | Sastra

Gurit

Wicara Wicaksana lan Tumindhak Mulya

Gurit:

Wicara Wicaksana lan Tumindhak Mulya
oleh:Aria Wibawa

Kadung keblinger angel didandani
Rumangsa bener dadi ora ngerti
Ati ketutup dadi nggegirisi
"Ancik – ancik pucuking ri"

Pinter ngomong ora ngomong pinter
Ukara tanpa makna dadi cilaka
Nggugu "jarene" dadi Anggenthong umos
"Aji godhong garing"

Samubarang manungsa ora angger dadi pituwa
Pituwa uga ora angger wicara
Bisa nyawang kanti waskita
Bisa tumindhak ora ngrusak
"Bathok bolu isi madu"


    Semarang, 16 September 2017

(Red /SMNetwork /CN40 )

ENTERTAINMENT TERKINI